Dia Mundial de l'Aigua, 22 de març

CCOO de Catalunya defensa la funció social i ambiental dels treballadors i treballadores del sanejament


Durant el segle passat, el dia 22 de març va ser declarat com a Dia Mundial de l’Aigua per l’Assemblea General de les Nacions Unides. Era una mena de crida als Estats per desenvolupar accions de conscienciació en relació a aquest bé, escàs i malmès per l’activitat humana, tot i que és fonamental per a la nostra existència i de la resta d’éssers vius.

700 milions de persones encara no tenen accés a fonts d’aigua potable. Un terç de la població mundial no disposa de sistemes de sanejament adequats, bàsics per a l’eradicació de la pobresa, per al progrés de les societats i per a la reducció d’impactes ambientals. Per aquest motiu entenem que el lema de l’ONU per enguany es dediqui a les aigües residuals.

Les operacions de sanejament (bàsicament a partir de les estacions depuradores) donen feina a milers de persones, distribuïdes per tota Catalunya (a diferència d’altres comunitats, gairebé tot el territori compta amb aquest servei). Es fa necessari recordar aquells companys i companyes que desenvolupen una tasca molt important per a la nostra societat i el medi ambient, en ocasions en condicions de treball poc agradables, i sempre amb un escàs reconeixement social.

La depuració i la regeneració de les aigües residuals ha de tenir un paper encara més destacable a casa nostra. Els estudis científics indiquen una continuada tendència a la reducció de la disponibilitat d’aigua, com a conseqüència del canvi climàtic global. Per tant, s’han d’incrementar els esforços, congelats durant els darrers anys a Catalunya, per dotar-nos de les infraestructures necessàries per avançar en aquesta línia, ja siguin públiques (aigües urbanes) com privades (aigües residuals). Alhora, hem de poder comptar amb operaris/àries amb capacitació i condicions laborals dignes i adients (sobretot en matèria de prevenció de riscos laborals, destacables a aquest sector).

Tal i com està passant en el cas de l’abastament d’aigua, estem en un moment de revisió dels models de gestió del sanejament. Les empreses responsables de l’explotació de les depuradores a Catalunya són de titularitat privada, amb alguns casos de participació pública. Els treballadors/res i els seus representants legals tenim el dret, i la responsabilitat, de contribuir a aquest debat. I així ho estem defensant des de CCOO de Catalunya.

La competència de la depuració de les aigües urbanes és dels ens municipals. Fins ara, en molts casos ha estat l’Agència Catalana de l’Aigua qui ha assumit aquesta funció, a partir de les limitacions que molts consistoris presentaven per fer-ho. Ara es planteja avançar cap a la gestió local, el que en sí mateix no és negatiu. Però caldrà definir un bon model de finançament (a partir del cànon de l’aigua), valorar les característiques urbanes i demogràfiques de cada comarca i mantenir la solidaritat inter-territorial.

Des de CCOO recordem que les “Lleis Òmnibus”, promogudes fa anys per uns dels gabinets d’Artur Mas, van significar una important recessió en la participació d’entitats socials en àmbits ambientals.

Aquella no va ser la millor manera de preparar les transicions al cicle integral de l’aigua, on properament s’han de plantejar grans reptes. Caldrà corregir aquest punt amb urgència, en benefici del progrés del nostre país. Tan sols és qüestió de tenir voluntat política per fer avançar la democràcia i la participació dins les administracions públiques.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 22 de març de 2017
22/03/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies