Dubtes sobre la continuïtat de moltes oficines actuals

CCOO sol·licita als ajuntaments i a la ciutadania de les mitjanes i petites poblacions la seva implicació en el manteniment de les oficines del Registre Civil


Fent servir l'engany, el Ministeri de Justícia va garantir als representants sindicals el manteniment de l'actual distribució territorial de les oficines del Registre Civil obertes a totes les capçaleres de partits judicials, jutjats i agrupacions de pau.

No obstant això, incomplint el seu compromís, en la Conferència Sectorial de Justícia, el ministre Rafael Catalá, va presentar a les Conselleries Autonòmiques una proposta de modificació de la Llei 20/2011 del Registre Civil (que entrarà en vigor l'1 de juliol d'enguany) amb la següent redacció:
“-A cada comunitat autònoma o ciutat amb estatut d'autonomia s'ubicarà almenys una oficina general del Registre Civil. El Ministeri de Justícia i les Comunitats Autònomes amb competències transferides en administració de justícia poden crear en els seus respectius àmbits territorials, a més, una oficina general del Registre Civil per cada 500.000 habitants.
-Per raó de la singular distribució de la població o per les característiques del territori, es podran crear altres oficines generals en cada Comunitat Autònoma.
-En atenció a les dificultats d'accés derivades del caràcter insular dels seus territoris, Canàries i Balears comptaran en tot cas amb almenys una oficina general del Registre Civil a cadascuna de les illes en què hi hagi un Registre Civil en entrar en vigor aquesta Llei.
-Correspon al Ministeri de Justícia i les Comunitats Autònomes amb competències transferides en matèria d'administració de justícia, en els seus respectius àmbits territorials, el disseny, creació i organització de les oficines generals del Registre Civil.”


Això suposa que queda a l'arbitri del Ministeri de Justícia, en el seu àmbit, i de les Comunitats Autònomes amb competències, en el seu, el manteniment de la immensa majoria de les actuals oficines, sense que quedi garantit un servei proper a la ciutadania ni l'ocupació ni les condicions de treball del personal que treballa en els actuals registres civils, jutjats de pau i agrupacions.

CCOO es dirigirà per escrit als alcaldes i alcaldesses i grups municipals de les poblacions que es poden veure afectades per tal que exigeixin al Govern una rectificació immediata i que comminin als partits polítics perquè donin suport al manteniment de les oficines del Registre Civil de totes les localitats.

Per a CCOO, la ciutadania ha d'exigir als seus representants polítics el manteniment dels serveis públics gratuïts, universals i propers, evitant així, com es pretén amb el tancament de centenars d'oficines del Registre Civil, desplaçaments a les oficines de les grans capitals o haver de recórrer a gestories privades per a la tramitació dels seus assumptes quotidians.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 22 de març de 2017
22/03/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies