Retribucions congelades des del 2010

CCOO demana revertir les retallades als treballadors de residències, centres de dia i llars-residència per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual


La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya informa que els treballadors i treballadores de residències, centres de dia i llars-residència per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual porten des de l’any 2010 amb les retribucions congelades.

Els pressupostos generals de la Generalitat per a l’any 2012 van prorrogar la Cartera de Serveis Socials i autoritzar que el departament corresponent de la Generalitat adoptés les mesures funcionals per portar a la pràctica les retallades previstes. Això es va concretar en una reducció de les aportacions de la Generalitat a les entitats -i nombrosos retards en els pagaments que van fer trontollar la tresoreria de més d’una d’elles- i en l’autorització d’una flexibilització de ràtios de fins al 8%, és a dir, reducció de plantilles, la qual cosa ha provocat important augment de la càrrega de treball i també han empitjorat l'atenció a les persones ateses.

Considerant aquesta situació i atenent a la voluntat manifestada pel Govern de millorar les prestacions socials, en el marc d’una millora econòmica general que encara no es veu, la Federació d’Educació va adreçar-se als grups parlamentaris per exposar-los la problemàtica i demanar-los que en els Ppessupostos generals per a l’any 2017 es pogués corregir la situació.

Aquesta demanda als grups parlamentaris va concretar-se en la Resolució 260/XI que complementava la Moció 28/XI del mateix Parlament sobre l’actualització de la Cartera de Serveis Socials. Malgrat tot això, el Govern ha continuat mantenint la disposició addicional 22a en la Llei de pressupostos que prorroga la Cartera de Serveis Socials amb una redacció que li permet mantenir la congelació i flexibilització de plantilles.

Per aquests motius, els treballadors i treballadores de residències, centres de dia i llars-residència per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual demanem als grups parlamentaris que sumin els seus esforços en una esmena que modifiqui l'esmentada disposició addicional per donar així compliment a la Resolució 260/XI que el Parlament va acordar, el 20 de juliol del 2016.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 28 de gener de 2017
27/01/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies