Els llocs de treball generats el 2016 són precaris, no requereixen formació, són majoritàriament temporals, molts d'ells a jornada parcial, amb contractes de curta i molt curta durada i amb baixos salaris

CCOO alerta que el 2016, tot i la lleu recuperació, tanca amb unes taxes d'atur insostenibles i uns nivells d'ocupació i activitat molt allunyats del que preveu l'estratègia Europa 2020


Foto ATUR CATALUNYA/ESPANYA
Els resultats de l'Enquesta de població activa (EPA) pel darrer trimestre del 2016 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat un 1,1% respecte al trimestre anterior, és a dir, hi ha 6.000 aturats i aturades més, que deixen un total de 558.500 persones sense feina. A Espanya, la xifra d'aturats i aturades el quart trimestre del 2016 ha estat de 4.237.800, amb una taxa d'atur del 18,6%. La taxa d'atur a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 14,9%, 0,2 punts percentuals més que el trimestre anterior i 2,9 punts percentuals menys respecte al 2015. Cal dir que els homes han reduït l'atur en 600 efectius i un 0,2%, menys, mentre que les dones han augmentat en 6.500 dones aturades i un 2,4% més. Respecte a ara fa un any, l'atur s’ha reduït en 110.100 persones, el que representa una disminució del 16,4%. Això es tradueix en 54.500 homes i 55.700 dones aturats i aturades menys.

Malgrat la reducció de persones desocupades, és preocupant l'elevada xifra de més de 558.000 persones que continuen cercant feina sense èxit. La taxa d’atur tan elevada evidencia que el mercat de treball continua arrossegant patologies que impedeixen una veritable recuperació.

OCUPACIÓ
Respecte de les dades de població ocupada, podem dir que per a aquest quart trimestre del 2016 l'ocupació s’ha reduït en 21.300 persones respecte al trimestre anterior. En aquest cas, l'ocupació ha suposat una reducció del 0,7%, mentre que a la resta de l'Estat aquest decreixement ha estat només del 0,1%. En termes interanuals, l'ocupació ha augmentat en 100.700 persones, increment que significa un 3,3%. La taxa d'ocupació per al quart trimestre del 2016 és del 52,5% a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,4 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 1,5 punts percentuals més que l'any 2015.

La taxa d’ocupació, tot i incrementar lleugerament, continua molt lluny dels objectius establerts per l'estratègia Europa 2020 que pretén que un 75% de la població en edat de treball es trobi ocupada.

SITUACIÓ PER PROVÍNCIES
L'anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d'atur més elevada, amb un 17,4% per al quart trimestre de l'any, seguida de Girona (15,5%) i Barcelona (14,7%). Lleida, la darrera demarcació, a molta distància de la resta de províncies, se situa en un 10,6%.

TIPUS DE CONTRACTE I JORNADA A CATALUNYA
El darrer trimestre del 2016, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit augmenta en 43.800 respecte a ara fa un any (2,1% més), mentre que el nombre de persones amb contracte temporal augmenta en 63.200 persones assalariades més (12,1% d’increment).
Pel que fa al tipus de jornada, les persones amb jornada parcial augmenten en 15.000 (3,4% més) i les que treballen a jornada completa ho fan en 85.700 persones (3,2% més), respecte a l’any 2015.

En aquest sentit, es constata que l’ocupació generada el 2016 és precària, temporal i amb un notable increment de la jornada parcial entre els homes.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya:

- Reclama mesures urgents per donar resposta a qui no té feina ni prestacions. La renda garantida de ciutadania a Catalunya, que actualment està pendent d’aprovació, ha d’assegurar recursos mínims a les persones sense ingressos.
- Insta les empreses a generar ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes, que contribueixi a un nou sistema productiu que es basi en la qualitat, la innovació i la competitivitat i no en els baixos costos laborals, un model que ens ha dut a la crisi i a les dificultats de recuperació.
- Reitera que el nostre mercat de treball, malgrat l’increment de l’ocupació, continua generant persones treballadores pobres i amb dificultats per construir projectes de futur.
- Insisteix en el fet que no pot parlar-se de recuperació econòmica mentre es mantinguin els actuals nivells d’atur, i l’ocupació segueixi sent insuficient i precària.
- Els baixos salaris i la precarietat laboral fan augmentar la pobresa laboral i que la recuperació del consum intern sigui feble. No hi haurà recuperació econòmica fins que no hi hagi recuperació salarial i ocupació de qualitat.
- Les polítiques d’austeritat, la precarietat laboral i les retallades de pensions i prestacions socials estan perjudicant el poder adquisitiu de les persones, i fan augmentar els nivells de pobresa i exclusió social.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 26 de gener de 2017
26/01/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies